Ang BlockTrades ay sumusuporta sa pagpadala ng bech32 Bitcoin at Litcoin na mga address

Bilang tugon sa mga demanda ng aming mga suki, kami ay gustong bilangin ang suporta sa pag papadala ng bagong bech32 address na format. Sa Bitcoin, ang mga address na ito ay nagsimula sa “bc1”, at kung sa Litecoin ay mag sisimula sa “ltc1”. Sa ilalim ng post ay isang halimbawa kung paano gamitin ang…

Read more

Bitcoin (BTC) at Bitcoin Cash (BCH), Legacy at Segwit na mga Address

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Cebuano at Ingles/English Bitcoin (BTC) at Bitcoin Cash (BCH), Legacy at Segwit na mga Address Ang Bitcoin at Bitcoin Cash na mga address ay nakakalito. Ito rin ay may kaparehong pangalan, pero noong simula pa sila ay galing sa kaparehong code at ang kanilang mga address ay hindi na…

Read more

Halting eSteem Trail

Canva On Halt!! I have been following the trail for almost 2 weeks now, since then my curation effectiveness is lower than expected. The reason of this is because some @esteem votes are lower than 1% voting weight. Therefore 0.002 STU vote from 1.5% of my 2.5k SteemPower will not be getting 100% effectiveness. I…

Read more

Ang Pagbawi sa iyong Steem Account

Ang Artikulong ito ay Mahahapan sa Cebuano o Ingles/English Pagbawi ng iyong Steem Account Sa ayos para matulungan ka sa nawawala o nanakaw na Steem account ay dapat ka mayroong email address na nakarehistro sa aming serbisyo o kami ay hindi makakatulong sa iyo. Ilagay ng malinaw: habang kami ay pwedeng makapag-trade sa hindi naka…

Read more

BlockTrades Translation Report – Filipino

CC The purpose of this post is to give the Client a simple Archived post and also for the translator to keep track of his/her translated articles. List of Translated Post Paano Bumili ng sariling Steem Account gamit ang BlockTrades Paano Gamiting ang BlockTrades upang makipag exchange ng mga Cryptocurrency Pagrehistro ng iyong Email gamit…

Read more

Steem, SBD, at Steem Power

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English Steem, SBD, and Steem Power Ang Steem Blockchain ay ay natural na binubuo sa tatlong ibat-ibang mga coin: Steem, Steem-backed Dollars (SBD) at Steem Power (SP). Steem at SBD ay mga likidong cryptocurrency na maaring ma trade sa aming serbisyo o ipadala ito sa ano…

Read more

Mga Steem Delegation

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English Mga Steem Delegation Ang mga Steem delegation ay mga pinalabas na Steem Power, na makaka apekto sa iyong resource credits at voting power. Pwede rin itong pa malaking tulong para sa gustong may maagang boost. Larawan sa aming Serbisyo Nagbebenta kami ng mga delegation sa…

Read more

Mga Awtorisasyon at mga Ipinagbabawal na Coin

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English Ang Awtorisasyon ay nagpapahintulot para ikaw ay makapag-trade sa “ipinagbabawal” na mga cryptocurrency at dagdagan ang iyong araw-araw na limitasyon sa pag-trade. Limitadong pag-trade Galing sa mga bagong mga regulasyon, ang naka rehistrong suki ay may limitadong trade sa hindi aabot ng 1750 USD na…

Read more

Father’s Day

canva Happy Fathers Day! From a proud Son! Happy Fathers day to everyone, I cannot really express the warmth and happines I have to my Fathers this evening. I believe I dont have to express it every year, we are just so happy that we are still together as a family. Enjoying the life on…

Read more

eSteem Trail!

First of all, Thanks to Canva eSteem Influence! There has been a lot of people from our City that has been using the app. I just told them to use the app posting their daily status online. Insead of using facebook messenger’s myday, why not post it at eSteem right? You can create much larger…

Read more