Ang BlockTrades ay sumusuporta sa pagpadala ng bech32 Bitcoin at Litcoin na mga address

Bilang tugon sa mga demanda ng aming mga suki, kami ay gustong bilangin ang suporta sa pag papadala ng bagong bech32 address na format. Sa Bitcoin, ang mga address na ito ay nagsimula sa “bc1”, at kung sa Litecoin ay mag sisimula sa “ltc1”. Sa ilalim ng post ay isang halimbawa kung paano gamitin ang bech32 address para sa Bitcoin para sa receive address sa aming website:

Ano ba ang bech na mga address?

Bech32 na mga address ay bagong format para sa Bitcoin at mga magtugmang-bitcoin coin kapareha ng Litecoin. Hindi naman ito sapilitan para ipagpalit ang base58 na mga address.

Bakit ba gagamit ng bech32 na mga address?

Isang benepisyo sa mga bech32 na address ay dapat silang gumamit ng mga lower-case na letra, subalit ang base58 na mga address ay halo-halong-kaso, kung saan ang bech32 na address ay masmabilis na ma type at isigaw. Ang mga Bech32 na address ay maliit lamang, kaya nga maka titipid ito nga konting bytes sa iyong transaksyon, kahit maliit lang sa pagbawas ng iyong bayad sa pagpapadala.

Kailangan ba talagang mag simula gumamit ng bech32 na mga address?

Hindi na, pwede mo ng ipagpatuloy ang nakaraang format na base58 para sa Bitcoin na address. At sa mga kasong ito, ay dapat mong gamitin ang nakaraang format, sapagkat maraming mga exchange ay hindi sumusuporta nito.

Anong mga wallet at mga exchange na sumusuporta ng bech32 na address?

Ang wiki na pahinang ito ay sumasubaybay sa mga kasalukuyang adopsyon nga bech32 address na format:
https://en.bitcoin.it/wiki/Bech32_adoption

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *