Ang mga BlockTrades user ay dapat na gumawa ng sariling account para makapag-trade sa amin

Ang articulong ito ay mahahanap rin sa [Cebuano] at Ingles/English


Ang mga sagot namin sa paparating na pagbabago ng mga regulasyon sa buong mundo, ang Blocktrades ay mangangailangan na ng mga naka rehistrong mga account para makapag trade sa amin. Ibig sabihin ay hindi mo makita ang “Get Deposit Address” buttong hanggang ikaw ay naka pasok sa iyong sariling account. Isang benepisyo sa pagbago ay ikaw ay may garantisadong mga tranasaksyon na ma-ilink sa iyong account, para hindi mo maiwala ang kahit na anong talaan ng iyong mga transaksyon.

Limitadong trade sa mga Bagong Account

Mga bagong account ay may limitadong halaga kada araw na hindi lalapas sa $1700 USD, pero pwede mo itong palakihin kung papasa ka ng impormasyon sa iyong identipikasyon na may Awtorisasyon sa iyong pahina ng profile. Pagkatapos, ikaw ay mayroon ng limitiadong halaga kada arawa na hindi lalapas sa $20,000 USD (maari pa din itong palakihin bawat aprobadong hiling ng suporta sa malaking halaga). Ang pag hiling ng awtorisasyon ay karaniwang ma aproba o hindi tatanggapin sa loob ng 48-oras sa paghiling.

Anong mangyayari sa mga Legacy deposit address galing sa isang hindi naka rehistrong user?

Sa loob ng tatlong buwan, kami ay mananatiling mag proseso ng mga transaksyon sa mga umiiral na mga deposit address, para iwas sa mga isyu sa kahit sino man ang mag tayo ng periodic automatic na pag papadala sa isa address. Tandaan, gayunpaman, ang mga transasksyon sa mga address ay may limitadong halaga ng $200 kada araw. Kung may ipinadala ng mas malaki pa nito, ang isang user ay dapat gagawa ng account at ikontact kami para ma ilink ang deposit address sa kanilang account para rin ito ma proseso ang transaksyon.

Paano kung ako ay isang kasosyo/kaakibat ng BlockTrades na gumagamit sa BlockTrades API?>

sa loob ng tatlong buwan, kami ay manantiling mag proseso sa mga transasksyon ginawa galing sa aming API na wala na mang kinakailangang user naka-login, pero ang mga halaga ng napadala sa isang deposit address ay may limitadong na hindi lalagpas ng $200 kada araw. Pagkatapos, ang aming website ay kinakailangang mag integrate ng suporta sa aming paparating na API na tatanggap ang user mag login sa kanilang BlockTrades account sa pamamagitan ng OAUTH2.

blocktrades-users-must-now-create-an-account-to-trade-with-us.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *