Ang Pagbawi sa iyong Steem Account

Ang Artikulong ito ay Mahahapan sa Cebuano o Ingles/English


Pagbawi ng iyong Steem Account

Sa ayos para matulungan ka sa nawawala o nanakaw na Steem account ay dapat ka mayroong email address na nakarehistro sa aming serbisyo o kami ay hindi makakatulong sa iyo. Ilagay ng malinaw: habang kami ay pwedeng makapag-trade sa hindi naka rehistrong users sa amin, ikaw dapat naka rehistro sa oras ng paggawa ng iyong Steem account para aming ma kompirma iyong pagkakilala at siguraduhing na ikaw ay hindi masamang artista.

Nawalang Password

Kung nawala mo ang iyong Steem account password, o ang master key, sa kasamaang palad ay wala ng ibang paraan para mabawi ito galing sa isang blockchain.

Iyon ang sabi, kung bumili ka ng Steem account galing sa amin na may kasamang naka rehistrong email address, kami ay nagbigay ng pagpipilian sa pagtago ng backup ng iyong masker key sa aming mga server. Kung ang pinili mo itong serbisyo, at kung hindi mo pa na bago ang iyong key noong pag gawa nito, pagkatapos nito mangyaring mag demanda ng suporta at kamai ay maging masayang mag email sayo ng key na galing sa amin.

Ninakaw na Steem Account

Kung ang masamang tao ay nakuha iyong keys at ipinagbabago ito, sa gayon paman naisasara ka, mayroon ka na lang 30 na araw para simulan ang pag recover ng iyong Steem account. Tandaan na ito ay hindi password recovery o reset, pero sa halip ang Steem blockchain ay nagpapahintulot na balikan ang mga pagbabago basta mayroon ka lang master key na wasto sa tagal ng 30 na araw.

Kilalanin ang iyong Katiwala (recovery account)

Dapat mo kompirmahin ang pagkilala ng iyong “trustee” para malaman mo sino ang kontakin. Ang iyong trustsee defaults sa iyong account sa paggawa nito. Kung hindi ka sigurado kung sino ang iyong trustee pwede mo makita ang impormasyong ito sa https://steemd.com/@ang-pangalan-mo sa kahon na may nakalagay “Recovery Account.” Kung bumili ka ng iyong Steem account galing sa amin, iyong trustee ay hindi nagbago, at ito ay nakalistang @blocktrades.

trustee.png

@blocktrades

Kung kami ay iyong trustee, pagkatapos nito dapat ka mag demanda ng suporta para simulan ang pag bawi ng iyong Steem account.

Para patunayan ang identipikasyon mangailangan kami ng nakarehistrong email at para din ito maka bili ng Steem account na naguugnay sa iyong email address. Kung wala mo ito naigawa sa pag bili ng iyong Steem account, kami ay wala ng ibang magagawa para kompirmahin ang iyong pagkakilala at kami ay hindi na makakatulong.

@steem

Kung ang “steem” ay nakalista sa iyong trustee kung ganon ito malamang ang libreng Steem account ginawa galing sa SteemIt na serbisyo. Mag simula sa pag proseso nito dito.

@anonsteem

Ang Steem account recovery para sa Anonsteem ay makikita dito.

@steemcreate

I kontact si netuoso#9548 sa Discord.

@steemfounders

Kontakin ang mga gumawa ng SteemFounders sa Discord dito

@guiltyparties

I-email si guiltyparties [at] protonmail [dot] com para simulan ang proseso sa pagbawi ng iyong Steem account.

Gamitin ang naka rehistrong email sa kanila. Karagdagang mga beripikasyon/detalye ay hingan lang via email.

@steemmonsters

Ang Steem Monsters ay isang Blockchain trading card na laro at kasama nito ay isang libreng Steem account pagkatapos ng pagbili ng iyong unang starter deck. Kung nakuha mo ang iyong account sa ganitong paraan, pwede mo ng ikontak si @aggroed sa Discord o i-email si matt [at] steemmonsters [dot] com.

Iba pa

Ang proseso nito ay kapareha lang: kinakailang mo tayahin ito sa iyong sariling pamamaraan para maki pag ugnay sa iyong trustee. Kung nakuha mo iyong Steem account galing sa isang website ito ay pinakamabuting paraan para mag simula, o pwede ka humanap ng tulong sa pamamigitan ng paggamit ng Steem.chat.

Nakompromisong Steem account

May nakita na kaming mga masamang tao para i-access ang Steem account at, sa halip ng pagbago nito, may gagawa silang mga mapaglalang nga modipikasyon sa isang Steem account unang una. Ito ay nakakalitong tingnan, pero lahat ng impormasyon ay makita lamang sa https://steemd.com/@pangalan-ng-account-mo

Partikular na dapat mong isasaisip:

Your trustee (recovery account)

Kung ito ay naibago sa hindi kinakilalang account ay hindi mo na ito ma recover ang iyong Steem account kung hindi naiba ang mga keys. May 30 araw ka parin para baliktarin ito kasama na iyong mga key.

Ang ruta sa iyong vesting

Ito parin ang kawalan sa iyong account kung ikaw ay nag Powerdown sa Steem. At kung nag powerdown, laging siguraduhing hindi sa kanila mapupunta ang pag powerdown ng Steem.

Kahina-hinalang mga gawain

Sa mga may baitang na key, ang masamang magnanakaw ay may access sa iyong pag post pero hindi mangyaring maka pag bago ng iyong account para i-lock at nakawin iyong Steem/SBD. Palaging tumingin sa mga aksyon na ginawa sa iyong Steem account na hindi mo ginawa sa iyong sarili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *