Ang paghahawak sa iyong mga trade

Ang articulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English


Sa aming huling ugto ng mga gabay ay kung paano gamitin ang aming mga serbisyo, labis naming ipapakita sayo ang mga dulo para sa pagsubaybay ng iyong mga transaksyon, umigit ng block explorer, at sana sasagutin namin ang mga tanong na karaniwan sa aming mga suki.

Mag rehistro ng iyong email address sa BlockTrades

Kung wala pa, dapat mong suriin ang mga aming mga gabay: para malaman mo paano makita ang isang ledger sa iyong mga trade at mag bigay sa iyo ng mga link sa mga block explorer para subaybayin ang mga kompirmasyon. I-click ang magnifying glass sa kaliwa ng iyong transaksyon kung gusto mong makita ang ano mang detalye tungkol sa iyong trade, kabilang na ang input at output na transaction hashes at mga partikular na address ba sa iyong exchange na naipadala.

1.png

Ano ba ang “Block Explorer?”

Ang “block explorer” ay instrumento, karaniwang ginawa sa mga miyembro ng komunidad, na nagpahintulot sa paghanap sa loob ng isang blockchain para sa mga partikular na transaksyon ng talaan o mga account. Maari rin itong magagamit para hanapin ang nag iisang “transaction hashes” o tingnan ang transaction kung na kompirma sa blockchain.

Ito ang aming mga paboritong naming listahan para makatulong sa aming mga suki katulad ng pagtulong sa kanilang mga problema, kabilang na ang kung paano gumawa ng mga URL kung ikaw ay humahanap ng impormasyong partikular na account o transaksyon:

Tandaan: ang bahagi na ito ay ALL_CAPPS at dapat palitan ng nararapat na impormasyon, kung gusto mong tingnan ang aming BTS wallet, kung sabagay, pwede mong hanapin dito sa

http://cryptofresh.com/u/blocktrades, at ang aming Steem wallet ay mahahanap dito
http://steemd.com/@blocktrades

BitShares (BTS)

 • http://bitshares-explorer.io
 • http://bitshares-explorer.io/#/accounts/ACCOUNT_NAME
 • http://bitshares-explorer.io/#/txs/TRANSACTION_HASH
 • http://cryptofresh.com
 • http://cryptofresh.com/u/ACCOUNT_NAME
 • http://cryptofresh.com/tx/TRANSACTION_HASH

Bitcoin (BTC)

 • https://blockchain.info
 • https://blockchain.info/address/WALLET_ADDRESS
 • https://blockchain.info/tx/TRANSACTION_HASH
 • https://blockchair.com/bitcoin
 • https://blockchair.com/bitcoin/address/WALLET_ADDRESS
 • https://blockchair.com/bitcoin/transaction/TRANSACTION_HASH

Bitcoin Cash (BCH)

 • https://blockchair.com/bitcoin-cash
 • https://blockchair.com/bitcoin-cash/address/WALLET_ADDRESS
 • https://blockchair.com/bitcoin-cash/transaction/TRANSACTION_HASH

Dash

 • https://live.blockcypher.com/dash
 • https://live.blockcypher.com/dash/address/WALLET_ADDRESS
 • https://live.blockcypher.com/dash/tx/TRANSACTION_HASH
 • https://chain.so/dash
 • https://chain.so/address/dash/WALLET_ADDRESS
 • https://chain.so/tx/dash/TRANSACTION_HASH

Dogecoin (DOGE)

 • https://dogechain.info
 • https://dogechain.info/address/WALLET_ADDRESS
 • https://dogechain.info/tx/TRANSACTION_HASH
 • https://chain.so/doge
 • https://chain.so/address/doge/WALLET_ADDRESS
 • https://chain.so/tx/doge/TRANSACTION_HASH

Ethereum (ETH)

 • https://etherscan.io
 • https://etherscan.io/address/WALLET_ADDRESS
 • https://etherscan.io/tx/TRANSACTION_HASH

Litecoin (LTC)

 • https://live.blockcypher.com/ltc
 • https://live.blockcypher.com/ltc/address/WALLET_ADDRESS
 • https://live.blockcypher.com/ltc/tx/TRANSACTION_HASH

Monero (XMR)

 • https://moneroexplorer.com/
 • https://xmrchain.net/

Steem (Steem and SBD)

 • https://steemd.com
 • https://steemd.com/@ACCOUNT_NAME
 • https://steemd.com/tx/TRANSACTION_HASH

Habang ito ay hindi talaga isang “block explorer,” ang SteemiIt ay isang malaking pagkukunan sa pag subaybay kug eto ay isang transaksyon ang nagawa sa isang wallet.

https://steemit.com/@ACCOUNT_NAME/transfers

Dito ang pinaka magandang lugar para mag simula kung ikaw ay na gugulohan. Karaniwang pwede mo tingnan ang aming wallet address or pangalan sa account sa explorer para hanapin ang indibidwal na transaksyon, o kung may nakarehistrong ka ng email address simpleng i-click ang link sa partikular na transaksyon.

2.png

Ang mga transaksyon ay minsan matagal ma “confirm” kung saan sa kanilang mga blockchain ay abala, katulad ng BTC o ETH, at ikaw mismo ang makakita mula sa mga block explorers. Hanggang ang transaksyon ay nag pagkitang “confirmed” ang cryptocurrency ay hindi talaga iniwan ang iyong wallet, ibig sabihin kami ay wala pang natanggap para ikompleto ang iyong trade. Isa pang halimbawa na ay kung ang transaksyon ay ma time out o palpak bago paman ma compirma na ang cryptocurrency ay mamanatili sa iyong wallet, at dapat rin itong lalabas pagkatapos ng maikling oras.

Ano ba ang “Transaction Hash?”

Ang “transaction hash” ay parang indibidwal na recibo sa iyong transaksyon. Anumang oras na gumawa ka ng transaksyon sa isang blockchain, magenerate ito ng sariling hash o unique has para tulungan ka, at kami, pagsubaybay sa recibong ito mamaya. Ito rin ang pinaka mabisang paraan para mag humingin ng tulong sa isang indibidwal na transaksyon, siguraduhing na ipanatili ang mga talang ito o alamin paano hanapin kung ano man mang yari.

Paano kung may mangyayaring mali?

Sa pagrehistro ng iyong email address ay bibigyan ka rin namin ng listahan sa mga palpak na exchange, kung saan magawang madaling sabihin kung ang iyong trade ay hindi natapos or hindi na kompleto.

Isa dito ang pinaglaroan ko habang gumawa ng bagong Steem account:

3.png

I-click natin ang magnifying glass sa kaliwa para makuha ang ibang detalye nito.

4.png

Laban sa mga babala ako ay tilang bumili ng maliit na Steem para makagawa ng bagong account (sa pag gawa ng account ay may pinakamaliit na presyo ng 4 Steem).

May mga ibat-ibang pagkakamali, o minsan hindi namin maalala papakainin ang aming mga hamster ma papalakasin ang mga server, pero karaniwan pwede mo hanapin kung ano meron man sa pag subaybay sa iyong trade dito. O kung hindi man nandirito lang kami para sagutin inyong mga tanong sa support@blocktrades.us. Paalala kung ang iyong account ay hindi naka ugnay sa iyong email address para pag samahin ang transaction hash o adress na iyong na tanong para mahahanap sa aming sistema.

Steem Delegations

May isa pang pirasong impormasyon na makikita galing sa iyong naka rehistrong email address, at ito ay iyong mga aktibong Steem delegation. Para tingnan, una ay i-click an account na simbolo sa ibabaw ng kanan sa aming pahina at piliin ang “Profile”

5.png

Dito, ay makitkit mo kung magkanong Steem Power ang na-idelegate sa iyo, sa oras nag pag renta, at ang kasalukuyang expiration date. Pwede mo rin hanaping ang iyong bagong link dito sa pag click ng “extend”

6.png

Umaasa kaming nanapasaya namin kayo, at baka may natutunan ka na bago. Kung meron ka mang mga tanong, mag lagay lng po lamang ng mga komento, at kami ay ikagagalang po naming sagutin ito.

Maligayang Pagbati.

Ang mga blur-effect at mga doodle sa mga screenshot na ito ay ginawa galing sa GIMP, ang GNU Image Manipulation Program, ay isang libreng software sa lisensyadong GNU GPLv3+, ito ay magagamit ng libre para private man o komersyal na pag gamit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *