Ang Testnet para sa Steem na Panukala ay live at pwede na para suriin

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English


Simula pa ang Proposal System ay maaring suriin sa command-line wallet

Inilunsad namin ang unang testnet para gumawa at bumoto sa Steem prposals. Ngayon lang, para gumawa at bumoto sa mga proposal, ang mga testnet user ay dapat gumamit ng command-line ne bersyon sa wallet. Kami ay umaasa na ang ibang user na interface na mga frontends ay bilisan ang pag dagdag na suporta sa mga proposal para ito ay maging mas madali intindihin kung paano ito gumagana.

Dokumentasyon sa Steem Proposal

Pangkalahatang-ideya sa gumaganang Steem Proposal System ay mahahanap dito: https://steemit.com/blocktrades/@blocktrades/proposing-a-worker-proposal-system-for-steem

Ang espesyal na akawnt sa steem.dao ay isang funding akwant inilarawan ang artikulo nasa itaas. Mga donasyon na ginawa galing sa akawnt para sa testnet ay gagamitin para bigyan ng pondo ang proposal.

[Tandaan: Nahahanap namin na ang ibang mga spesipiko nasa baba ay sanggunian sa mga URL kung saan ay dapat maging permalink ngayon para ma ilink sa mga proposal. Itatama namin ito, pero gusto kong isali itong palatandaan pagsamantala.]

Ang spesipikasyon ng Steem proposal API ay mahahanap dito:
https://github.com/blocktradesdevs/steem/wiki/SPS-API-Plugin

Ang bagong operasyon ng blockchain ay na idokyumento dito:
https://github.com/blocktradesdevs/steem/wiki/SPS-operations-in-transactions

Mga Dokyu sa steempy (python-based scripting):
https://github.com/blocktradesdevs/steem/wiki/SteemPy-based-script-for-SPS-testing

Ang bagong proposals-nanakaugnay na mga utos na isinali sa Steem cli-wallet ay na idokyumento dito:
https://github.com/blocktradesdevs/steem/wiki/Worker-proposal-functionalities-in-cli_wallet

Ang API na node ay maaring gamitin para sa frontend na integrasyon sa Proposal System

Ang API na endpoit ay mahahanap sa sps-blocktrades-testnet-api.blocktrades.info:8090 (sa kaparehong webserver-http-endpoint at webserver-ws-endpoint). Ang mga SSL na koneksyon ay hindi suportado.

Pakitandaan na ang API na node ngayon ay hindi dapat gamitin sa kasalukuyang pagsusuri ng mga operasyon sa steem o handa na para mabigat na trapiko. Ito ay dapat gamitin sa mga web page na makapagugnay sa proposal system.

steem-js na branch sumusuporta sa mga proposal: https://github.com/blocktradesdevs/steem-js/tree/sps-develop2
steem-python na branch sumusuporta sa mga proposal: https://github.com/blocktradesdevs/steem-python/tree/sps_support

Paano sumali sa testnet sa sariling node

Para gumawa ng sariling node para sa testnet, gumawa ng branch galing sa aming repo:

https://github.com/blocktradesdevs/steem/commits/sps-develop

Siguraduhing na gumawa ng cmake flag: BUILD_STEEM_TESTNET=ON

Para isali ang iyong node sa itong testnet, ilagay ang iyong steemd na config.ini na file:

p2p-seed-node = sps-blocktrades-testnet-seed.blocktrades.info:2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *