Bitcoin (BTC) at Bitcoin Cash (BCH), Legacy at Segwit na mga Address

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Cebuano at Ingles/English


Bitcoin (BTC) at Bitcoin Cash (BCH), Legacy at Segwit na mga Address

Ang Bitcoin at Bitcoin Cash na mga address ay nakakalito. Ito rin ay may kaparehong pangalan, pero noong simula pa sila ay galing sa kaparehong code at ang kanilang mga address ay hindi na maiiba. Ang problema ay, ang iyong mga keys sa isa ay hindi pwede sa iba pa.

Kasaysayan

Pag Agosto 1, 2017 noong ang BCH ay na fork galing sa BTC pinili nila na gumamit ng mag kaparehong address at ang format ng key noong ang BTC ay preha parin na ginagamit. Ang BTC pagkatapos noon ay lumipat sa Segwit na address, at kasama na ang mga bagong estilo ng key.

Anong ibigsabihin nito para sa iyo? Sa kalakasan wala namang pagkakaiba ng legacy sa gitna ng BCH na address at BTC na address – ang address galing sa wallet na isang uri din nito ay may bisa pero sa kabilang alternatibong blockchain, at hindi rin posible na ang iyong mga trade ay magkamaling nakapagdala sa maling uri ng wallet. Kami ay humingin ng paalala na dapat na mag ingat kung ikaw ay maki pag trade sa ganitong mga coin, bilang isa rin itog wastong transaksyon na magpapadala ng BCH patungo sa BTC na address at gayon din naman.

Ang BCH ay nakuhang pigilan ito sa pag lipat ng kanilang mga address patungo sa bagong Cash Address na format na nagsimula sa “p” o “q” pero ang legacy BCH na mga address ay kumakailangan ng suporta hanggang kompletong adopsyon. Kung ikaw ay gumagamit pa ng BCH address na nagsimula sa “1” o “3” kinakailangan mo suriin kung ang iyong wallet o exchange ay sumusuporta sa bagong Cash Address format, at kung pwede magsimula na gamitin ito para hindi na maka abala.

Pwede mong hanapin ang pinaka maluwag na BCH address converter dito.

Ang BTC naipadala sa BCH na address

Ito ay mangyari kung ang napili mong input sa BTC ay iyong BCH address.

Ito ay masmadali sa dalawang sitwasyon: gayon paman ang BCH na mga address ay gumagamit parin ng legacy keys, kung may key ka sa BCH address ibig sabihin na sa iyo ang key sa kaparehong BTC address. Kapareha nga sila ang nag iisa lang, at pwede mong gamitin ang iyong BCH key sa BTC wallet para ibalik ang iyong Cryptocurrency.

Ang BCH naipadala sa BTC na address

Ito ay mangyari kung ang napili mong input sa BCH ay iyong BTC address.

Ito ay mas komplikado. Sa pagkat ang bagong Segwit BTC na mga address ay maraming mga benepisyo, sa kasamaang palad hindi ito pwede sa BCH. Ibig sabihin, hindi ito kapareha sa nakaraang problemaa, ang iyong BTC key ay hindi pwedeng ma ibukas ang kaparehong BCH na address.

May mga solusyon pa nito, pero ito ay kinakailangan ng tulong galing sa isang minero ng BTC o gumamit ng ikatatlong paraan at hindi na abot sa aming mga serbisyo. Kung nahanap mo ang iyong sarili sa ganitong problema ang pinakamabuting magawa ay payuhin kayo na mag suri ng “btc bch segwit” tungkol dito at humingi ng tulong sa BTC community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *