Glosaryo – BlockTrades

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English


Glosaryo

Ang patnubay nito ay para sa ibang termino na karaniwang ginamit kung saan bumabanggit sa ma aspeto galingg sa aming serbisyo at mga blockchain sa pangkalahatan.

Awtorisasyon

Ang Awtorisasyon, kasama sa isang naka-rehistrong Blocktrades account, ay pwede mo ng dagdagan iyong araw-arawng limitasyon sa pag trade.

Bilang tugon sa mga regulasyon, hinilingan namin na bawat isa ay gagawa ng sariling account bago sila ay pwede makipag-trade sa amin. Ang iyong account sa simula pa ay may araw-araw na limitasyon na halagang hindi lalagpas sa 1750 USD, pero pwede mo itong dagdagan ang limitasyon sa pamamagitan ng pagdala ng iyong identipikasyon na impormasyon galing sa Authorization menu.

Nakumpirma na

Ang kalagayan ng iyong transaksyon ay paalala na ito ay pinoproseso na at isinali sa isang block.

Kung ang transaksyon ay may ipinakitang “confirmed” sa block explorer kung ganoon ito ay dumating na sa paroroonan. Kung ito ay nakumpirma at dumating sa iyong receive address pero wala kang makita sa iyong wallet, dito mo tingnan ang aming artikulo tunkol sa pag troubleshoot.

confirmed.png

Ang address sa pag deposito (payment address)

Ang mga BlockTrades na address na dapat mong padadalhan sa iyong mga trade.

Dumedepende sa mga ibang serbisyo na ito ay maaring natatanging ginawng address (BTC, BCH, ETH, LTC, Dash, Doge, XMR) o ang komun address na may natatanging ginawng memo (BTS, Steem). Itong mga address ay magagamit parin: kami ay walang plano na ma expire ito kapag ginawa na mismo. Ibig sabihin, ikaw ay pwede rin gagawa, at subuking ang pagpadala para siguraduhing naka-setup ng mabuti, at itago sa ligtas na lugar para mga hinaharap.

deposit-address.png

Ang limitasyon sa pag deposito

Ang pinakamalaking order na may kaya sa pag proseso sa sandaling ito.

Kami pumapanatili sa halaga ng kada isang “hot” wallets para takipin ang mga gastusin sa mga transaksyon, at sumasubaybay sa mga balanse, pero sa mga sitwaasyong ito ay maararing magkulang kami sa uri ng coin. Ang “deposit limit” o limitasyon sa pag deposito ay magpapaalam sa iyo kung saan kami nakatayo, at ito ay magbibigay sa iyo ng resonableng pag-asa ng aming serbisyo: habang ikaw ay hindi lalagpas sa halaga ng iyong transakyon ay maaring ma iproseso ng madalian.

Hindi ito ibig sabihin na kami ay hindi makaproseso sa mga malaking order: kung nakita mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito, pwede kayo humingi ng tulong at kami ay masayang tulongan ka.

deposit-limit.png

Naka-host na wallet

Ang wallet na naka-host galing sa isang exchange o isang third party, sa halip sa isang tastas galing sa iyong sariling komputer.

Maluwang, ang mga wallet ay may dalawang uri: ayon sa kaugalian ito ay naitatago sa iyong sariling hardware, o mas kamakailan sa karamihan ng mga exchange at ibang tagpagtustos na nagaalok sa pag host ng iyong wallet para sa iyo. May mga pros at cons ang bawat isa, pero importante mong malaman na ang mekanismo kung saan ang iyong cryptocurrency ay amkita sa iyong naka-host na wallet maaaring mag-iba sa paraan at abala.

Kung ikaw ay nakakaranas ng abala sa pag-trade naipadala galing at/o sa isang naka-host na wallet, una mong itong suriin sa block explorer pa i-verify na ang transaksyon na naipadala sa blockchain at suriin din kung ito ay nakompirma na. Kung ito ay naipadala na galing sa naka-host na wallet at nakabinbin pa rin o kung ito ay naipadala sa isang naka-host na wallet at nakompirma, maari mo ikontak ang serbisyong naka-host sa iyong wallet para sa resolusyon.

Ang Payment ID

(opsyonal) Ang Payment ID ay parang signature or lagda, at ito ay hinahayaan ang tagatanggap ng iyong transaksyon alamin kung kanino galing.

Karaniwan, bibigyan ka ng “integerated address” kung magpapadala ng XMR, na may Payment ID built in. Sa mga kasong ito nais mong gumawa na iyong sariling mga Payment ID ay bibigyan ka namin ng mga field, gayunpaman hindi kailangan sa ibang mga user.

Magbasa pa tunkol sa Monero dito.

payment-id.png

Nakabinbin

Ang katayuan ng transaksyon kung it ay naipadala at nakita sa blockchain, pero hindi naisali sa block.

Ang transaksyon ay hindi maaring palipasin ang naka “pending”, gayunpaman may mga pangyayari talaga na dahilan nito at and resulta ay may mga taktikong pwedeng gamitin para maiwasan ang mga komplikasyon. Kadalasan ito ay dahil sa mabigat na traffic o karaniwan na isyu kasama ang kani-kanilang blockchain, madalas na nagreresulta sa dagdag ng transaksyon fee. Kung ang iyong standard fee ay maliit pa sa katampatan, ang mga miners ay hindi pipili o hindi makita ang iyong trade, at iyong bayad ay mananatiling “pending” hanggang sa gawin ng isa.

Habang ang aming serbisyo ay kinakalkula ang halaga ng iyong trade sa paglabas nito sa blockchain, hindi na namin ma kompleto ang trade hanggang iyong cryptocurrency ay kompirmado na sa iyong wallet. May marami ng dahilan nito, pero, partikular, bagaman ang pera ay hindi mo na mapuntahanm, hindi talaga ito nawala sa iyong wallet, at kung ang transakson ay inuulit ito ay babalik sa iyong wallet na naipadala.

pending.png

Pagtanggap

Ang uri ng coin at (tiyahin) na halaga para sa iyong pag-trade.

Siguraduhing mag experimento sa mga numero nito at ang receive field para i-maximize ang iyong pagpapadala ng trade!

Tandaan na itong mga halaga ay kinakalkula galing sa aming patuloy na pinagsama-sama na data. Kahit sa pag tatantya na ito ay maging eksakto hanggang-sa-minuto, ang tunay na halaga sa iyong trade ay kinakalkula galing sa iyong nilagay na transaksyon sa pagpadala ng kaukulang blockchain, hal. kapag itoy nakita na ng nakabinbin

receive.png

Ang memo sa iyong pagtanggap

(opsyonal) Pinapayagan ka na mag lagay ng memo sa iyong output transaction para sa Steem at BTS.

Kinakailangan ito para magpadala sa mga wallet na naka-host sa mga exchange na gumagamit ng isang input address. Kung ang iyong ginagamit na serbisyo ay humingi nito, sila ay magbibigay ng memo na may mga bilin para sa pagtanggap ng cryptocurrency.

Mahalagi rin ito sa pagsubaybay ng iyong trades sa blockchain na sumusuporta nito.

receive-memo.png

Pagpapadala

Ang uri ng coin at ang halaga nito sa iyong pag trade.

Siguraduhing mag experimento sa mga numero nito at ang receive field para i-maximize ang iyong pagpapadala ng trade!

send.png

Nakasync

Sa pagsync sa iyong wallet papunta sa blockchain ay nakakasigurado ka na ito ay na-update mapakita ang lahat na mga transaksyon na nailabas at naipasok.

Paano gagawin to ay depende sa serbisyo ng iyong mga host sa wallet o ang software na ginagamit mo para sa iyong sarili. Kinakailangang mong ikontak ang nagbigay sa iyong wallet o hanapin ito online para sa ibang tagubilin.

Transaction hash

Ang natatanging string sa mga karakter ay kumilala na iyong transaksyon sa blockchain.

Ang “transaction hash” ay parang isang indibidwal na recibo para sa iyong transaksyon. Anumang oras pwede ka gagawa ng transaksyon sa blockchain, sa oras nito gagawa ito ng natatanging hash para tulungan ka, at kami, tingnan mamaya and recibong ito. Ito lamang ang pinaka epektibong paraan para humingi ng tulong sa indibidwal na transaksyon, siguraduhing na itago ito o alaming kung paano ito hahanapin kung may mga maling nagawa.

Kung ikaw ay mag naka rehistrong email address sa amin, kami ay nagsubaybay sa iyong mga tala para sa iyo.

At tingnan ang mga bahagi sa block explorer para sa maraming pang impromasyon.

transaction-hash-1.png
transaction-hash-2.png
transaction-hash-3.png

Tagapangalaga o Trustee (recovery account)

Sa Steem Blockchain lamang: ang account sa nakalista bilang iyong “trustee” ay makakatulong sa pagbawi ng iyong password kung ang iyong account ay ninakaw.

Ang katangian sa Steem blockchain, ay noong gumawa ka ng account ikaw mismo ay awtomatikong
nakatakda sa account na iyong ginawa para sa iyo bilang isang “trustee” o tagapangalaga. Ang trustee ay hindi makakaakses sa iyong mga key, o makabawi nito; gayunpaman, kung may oras na iyong account ay ninakaw, sila at makakatulong sa pag bawi nito.

Sa maikling salita: may 30 araw ka na lang pagkatapos ang iyong keys ay naibago bago ito maging permamente, at sa panahong ito pwede ka rin magbigay ng kautusan sa Steem blockchain para baguhin ang iyong keys ulit sa paggamit ng iyong nakaraang master key o owner key. Ang iyong tagpapangalaga o trustee ay responsible sa pagpatunay sa iyong pagkilala at pag sign sa iyong hiniling.

You can change your trustee from the default, but this process is outside of the scope of our service.

Pwede mong baguhin ang iyong trustee, pero ang itong proseso ay labas na sa aming serbisyo.

Para tingnan iyong trustee, pumunta sa https://steemd.com/@your-account-name.

trustee.png

Ang address sa iyong pagtanggap

Ang wallet o address kung saan matatanggap mo ang iyong output sa iyong pagtrade.

Ito dapat ay ang sarilin mong wallet o, para sa ilang nakahost na mga wallet, ang address sa pag deposito na ibinigay sa iyong hosting service.

your-receive-address.png


Kung may mga mali man sa translasyong ito, maglagay lang po lamang ng comment sa ibaba, at kayo ay bibigyan ng gantimpala pagkatapos ng 7 na araw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *