Mga Awtorisasyon at mga Ipinagbabawal na Coin

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English


Ang Awtorisasyon ay nagpapahintulot para ikaw ay makapag-trade sa “ipinagbabawal” na mga cryptocurrency at dagdagan ang iyong araw-araw na limitasyon sa pag-trade.

Limitadong pag-trade

Galing sa mga bagong mga regulasyon, ang naka rehistrong suki ay may limitadong trade sa hindi aabot ng 1750 USD na halaga ng cryptocurrency kada-araw. Ang pag file ng awtorisasyon, pagkatapos ng approval, ay lalaki ang limitasyon ng iyong trade hanggang 20000 USD kadaaraw. Kung gusto mong mag trade na mas malaki pa nito, mangyaring maghain ng suporta.

Ipinagbabawal na mga coin

Ang aming ipinagbabawal na pag handog sa mga coin ay ma lilista sa mga karaniwang pulldown menu mula sa aming unang pahina kung ito ay pwede na magagamit. Hindi na kailangang mag sign in para makita ito, pero kailangan mo mag sign in at kompletohin ang mga wastong pagpapahayag kung gusto mong makipag-trade sa amin.

Paano maging isang Awtorisadong trader

Una, dapat mag rehistro muna sa iyong email address papunta sa amin.

Kapag ikaw ay nakarehistro na at nakapag-sign in, mula sa iyong account ng pahina sa iyong profile, piliin ang “Authorization” na tab at buksan ang Awtorisasyon na pahina.

I-click ang “New Authorization Request” na boton para ilabas ang Authorization Request form. Punan ito, at i-upload ang mga digital na kopya ng mga kwalipikadong dokyumento. Ang photo galing sa iyong cell phone ng isang naka isyu mula sa iyong gobyerno ng identipikason na nakalagay ang iyong pangalan at iyong residency will, madalas, sapat na, at saka piktyur ng iyong sarili, na makikita ang mukha at ang iyong balikat, na may hawak ng isang papel na nakalagay ng “BlockTrades” at ang petsa na isinulat sa kamay lang.

Ang mga Awtorisasyon na request ay dapat naaprubahan ng mano-mano ng aming mga tauhan, at ikaw ay dapat ay aasang makarinig mula sa amin sa loob ng 48-oras. Pwede mong suriin ang progreso sa iyong approval form sa awtorisasyon na pahina, pati na rin ang mga mensahe sa aming mga tauhan or mga hingin sa karagdagan na impormasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *