Mga Block Explorer

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English


Mga Block Explorer

Ang block explorer ay isang instrumento, karaniwang ginawa galing sa isang miyembro ng komunidad sa blockchain, na pwede mo hanapin ang blockchain para sa tiyak na transaksyon na talaan o mga account. Ang mga block explorer ay maaring gamitin para hanapin ang isand indibwal na hash sa transaksyon o makita kung ang transaksyon ay na kompirma sa blockchain. Sa loob ng aming serbisyo, ang block explorer ay magbibigay rin ng mga kasagutan sa mga impormasyon kung ano man ang kalagayan nito.

Ito ay maaring maayos sa simula kung ikaw ay may mga problema. Sa karaniwan, pwede mo na rin hanapin alinman ang iyong o aming wallet address o pangalan ng account sa explorer para hanapin ang partikular na transaksyon, o kung may naka rehistro kang email address galing sa amin, i-click mo lamang ang magnifying glass sa kaliwang banda ng talaan sa iyong trade at ma i-link sa transaksyon.

1.png

2.png

Many block explorers have URLs that can be formed in such a way to go straight to the transaction or wallet you are looking for without the pauli of using a search bar. Here are some of our favorites, including how to form the URL if you are looking for information on a specific account or transaction:

Maraming mga block explorer ay may URL na nabuo para dederetso sa isang transaksyon o wallet na hinahanap mo na walang paulit-ulit na pagkilos sa paggamit ng search bar. May listahan kami sa aming mga paborito, kabilang na kung paano bumuo ng URL kung ikaw ay naghahanap ng impormasyon sa espesipiko na account o transaksyon.

Tandaa: ang parte na may ALL_CAPS ay dapat palitan ng nararapat na impormasyon. Kung gusto mong tingnan ang aming BTS wallet, halimbawa, mahahanap mo dito sa
http://cryptofresh.com/u/blocktrades,at aming Steem wallet ay mahahanap dito
http://steemd.com/@blocktrades

BitShares (BTS)

 • http://bitshares-explorer.io/#/dashboard
 • http://bitshares-explorer.io/#/accounts/ACCOUNT_NAME
 • http://bitshares-explorer.io/#/txs/TRANSACTION_HASH
 • http://cryptofresh.com
 • http://cryptofresh.com/u/ACCOUNT_NAME
 • http://cryptofresh.com/tx/TRANSACTION_HASH

Bitcoin (BTC)

 • https://www.blockchain.com/en/explorer
 • https://www.blockchain.com/btc/address/WALLET_ADDRESS
 • https://www.blockchain.com/btc/tx/TRANSACTION_HASH
 • https://blockchair.com/bitcoin/blocks
 • https://blockchair.com/bitcoin/address/WALLET_ADDRESS
 • https://blockchair.com/bitcoin/transaction/TRANSACTION_HASH

Bitcoin Cash (BCH)

 • https://blockchair.com/bitcoin-cash/blocks
 • https://blockchair.com/bitcoin-cash/address/WALLET_ADDRESS
 • https://blockchair.com/bitcoin-cash/transaction/TRANSACTION_HASH

Dash

 • https://live.blockcypher.com/dash
 • https://live.blockcypher.com/dash/address/WALLET_ADDRESS
 • https://live.blockcypher.com/dash/tx/TRANSACTION_HASH
 • https://chain.so/dash
 • https://chain.so/address/dash/WALLET_ADDRESS
 • https://chain.so/tx/dash/TRANSACTION_HASH

Dogecoin (DOGE)

 • https://dogechain.info
 • https://dogechain.info/address/WALLET_ADDRESS
 • https://dogechain.info/tx/TRANSACTION_HASH
 • https://chain.so/doge
 • https:chain.so/address/doge/WALLET_ADDRESS
 • https://chain.so/tx/doge/TRANSACTION_HASH

Ethereum (ETH)

 • https://etherscan.io
 • https://etherscan.io/address/WALLET_ADDRESS
 • https://etherscan.io/tx/TRANSACTION_HASH

Litecoin (LTC)

 • https://live.blockcypher.com/ltc
 • https://live.blockcypher.com/ltc/address/WALLET_ADDRESS
 • https://live.blockcypher.com/ltc/tx/TRANSACTION_HASH

Monero (XMR)

 • https://moneroexplorer.com
 • https://xmrchain.net

Steem (Steem and SBD)

 • https://steemd.com
 • https://steemd.com/@ACCOUNT_NAME
 • https://steemd.com/tx/TRANSACTION_HASH

At hindi talaga ito tinatawag na isang “block explorer,” ang SteemIt ay nanatiling malaking mapagkukunan sa pag subaybay sa kumakailan na transaksyon na naipadala sa wallet:

https://steemit.com
https://steemit.com/@ACCOUNT_NAME/transfers


Kung may mga mali man sa translasyong ito, maglagay lang po lamang ng comment sa ibaba, at kayo ay bibigyan ng gantimpala pagkatapos ng 7 na araw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *