Mga Karaniwang Pag-troubleshoot at mga Madalas na Itatanong FAQ

Ang articulong ito ay mahahanap rin sa [Cebuano] at Ingles/English


Mga Karaniwang Pag-troubleshoot at mga FAQ

Kami ay andirito lang palagi para sagutin ang iyong mga tanong, pero may mga hakbang para ikaw mismong tutukoy sa problema ng iyong nadaanang mga trade.

Unang-una, dapat mo munang suriin ang kalagayan ng iyong pambayad sa block explorer para siguraduhing na ito ay nakumpirma at nahatid sa amin. Kung ito ay hindi pa tapos ibig sabihin ay wala pa kaming natanggap sa iyong napadala, at kung hindi pa – hindi pa namin to magawa ng paraan. Ang mataas at hindi pa rin tapos ang pagpapadala ay resulta sa pagbayad ng kulang sa iyong transaksyon o may problema sa blockchain, pero manatiling magtiwala sa aming sistema na ito ay palagin bantayin at mai-proseso ito kung ito ay darating. Sa kabilang panig, pagkabigo nito ay resultang sa cryptocurrency na wala talagang na ipadala, at kung lahat nito ay mag-sync, at iyong hosting service ay dapat kumuha ng marami pang mga proseso para kunin balik ang iyong cryptocurrency.

Mga Madalas na Itatanong (FAQ)

My trade has completed, but I have not received anything

Sa kasong mga talaan ng transaksyon ay may napakitang may na i-kompleto, pero ikaw ay walang natanggap ng ano man, tingnan mo muna mabuti ang output transaction sa respitadong block explorer. Karaniwang ito ay pinaka madaling hanapin ang isang output transaction hash patungo sa talaan ng mga transaksyon, o pwede mo din suriin ang iyong receive address sa respistadong block explorer para tingnan kung mayroong transaksyon na papasok.

Kung ang transaksyon ay ryan at nakumpirma na, dapat na tanggap mo na ang iyong cryptocurrency at dapat mo itong i-sync sa iyong wallet para makita o kontakin ang iyong tagapagtustos sa iyong sariling wallet kung ito ay naka-host sa isang third party or exchange. Kung ang output transaction ay hindi parin tapos sa mataas na paglipad ng oras o wala parin kayong nakita sa block explorer, maaring mag demanda ng suporta at kami ay masayang sagutin ang iyong mga isyu.

Tandaan: ang block explorer ay dapat lang sa iyong wallet, sa mga kasong ito ang iyong wallet ay walang mapakita sa darating na mga transaksyon hanggang ito ay kompirmado.

Ang aking Trade ay napadala sa maling address

Kami ay nakakunawang sa mga maling magaganap, at ang aming sistema ay gagawin lahat ng mga blockchain para tanggapin at saluhin ang mga tpyograpikong mali, pero posible parin na ang aming mga suki ay maaksidenteng maipadala ang cryptocurrency sa maling receive address. Sa kasamaang palad ng mga kasong ito ay wala na kaming magagawa para mabawi iyong cryptocurrency – kami ay pinagmamalaki na ang aming sistema ay mabilis sa pagsagot sa tamang oras, at kami lamang ay walang paraang para ito ay bawiin oy baliktarin ang mga trade na napadala.

Pakiusap naman na palaging maingat sa BCH at BTC na transaksyon: ang dalawang mga cryptocurrency ay may kaparehong address format, at itong dalawang cryptocurrency ay walang pagkakaiba muntiin ang suporta para sa legacy BCH na mga address. Pwede mo basahin ang ibang problema dito, kabilang na ang ibang pagpipilian kung mayroon kang naaksidenteng pagpapadala sa iyong BCH patungo sa BTC address.

Ang aking trade ay Palpak

Kung ang iyong trade ay nagpakita sa “failed” tab sa talaang ng transaksyon, wag magalala. I-click ang magnifying glass sa kaliwa at pwede mo na mahahanap ang marami pang impormasyon tunkol sa ano man ng yari. Ang aming sistema ay magaling sa pag reporta ng isyu sa ano mang ganap, at marami ng kaso na ito ay awtomatikong isasauli. Kung it ay mukhang kina kailangan ng pakikialam pakiusap na mag demanda ng supporta kabilang na ang input transaction hash.

Mahalagang paalala na kung iyong trade ay palpak bilang “User na nagpadala ng mas maliit pa sa pinakamliit na kinakailangang deposit amount” kami ay hindi na isasauli ang iyong pera.

Ito ay isa sa mga karamihang caso sa palpak na trade. Ang halaga ng ipapadala mo ay dapat kasali na rin ang pambayad sa transaksyon, kaya siguraduhing na palaging alerto kung ikaw ay kukuha ng maliit na trade notification sa aming website.

Magkano ba iyong mga bayad?

Sa kasamaang palad, ang tanong ito ay walang simpleng sagot.

Ang mga Transaction fee galing sa mga blockchain ay ipapadala diretso sa aming mga suki, at ito ay magbabago depende sa indibidual na blockchain.

Sa iba naman, sa paraan kung saan kami ay sadyain ang aming exchange rate ay hindi eksatong tasahin ang mga bayad sa pag-trade. Na tuklasin namin na maaga sa pag development na ang pagdating ng talakdaan ng pambayad ay imposible sa labas ng peg peg sa aming sariling exchange sa iba o mag-broadcast sa sarili naming pagtatasa sa halaga ng bawat isang coin, kaya sa halip ang aming sistema ay subaybayin ang mga data galing sa ibatibang sources at trabahuin sa pag alok ng mga trade na may kompetensya sa umiral ng mga market habang siniguradong na kami ay tatanggap ng tama para takipin ang mga gastusin. Kami sa huli nagpasyang mag alok ng live tool sa aming website na may up-to-the-minute na presyo ay makakatulong kaysa sa subukan ang paggamit ng math, at kami ay naghihikayat sa aming mga suki para igaya ang aming mga alok sa anong mayroon ang ibang mga exchange bago mag papadala og tatanggap.

Ang aking trade ay dapat ay masmahalaga ng higit pa

Habang ang ibang sites kagaya ng Coin Market Cap nakapagbigay ng malaking kontribution sa pag suri ng pamantayan ng halaga sa mga cryptocurrency, ang aming serbisyo ay gagawa ng sariling data aggregation kung saan tayahin ang mga presyo sa ibat-ibang mga paris ng trade. Sa kang layman na termino ibig sabihin na ang aming presyo ay hindi laging nka sunod sa presyo sa ibang exchange o serbisyo, at kami ay palaging mayroon irekomenda sa aming mga suki na makuha ang up-to-the-minute na presyong impormasyon galing sa aming unahing pahina bago mag padala o tatangap ng trade.

receive.png

In addition to this our service has repeatedly proven resilient against market manipulation such as “pump and dumps.” Most recently (at the time of this writing) the exchange HitBTC was used to artificially inflate the price of SBD many times over what it was trading for elsewhere, and, while we noticed the fluctuation immediately, we’re pretty proud of the fact that our SBD trading prices held steady.

At sa karagdagan sa aming mga serbisyo na may paulit-ulit na napatunayan nababanat kontro sa market manipulation katulad ng “pump and dumps.” Kamakailan lamang (sa simula palang sa panunulat na ito) ang exchange HitBTC ay ginagamit para artipisal na mainflate ang presyo sa SBD na maraming beses sa iba, at, habang kami napansin sa pagbabagu-bago ng diretso, ipinagmamalaki namin ang katotohanan na aming presyo ng SBD ay mananatiling matatag.

Bakit ang iyong Serbisyo ay Isinasaayos pa?

Karaniwang ang aming maintenance windows ay magtatagal lamang ng ilang minuto, pero kung mayroong malaking nangyari, kami ay nagsasanayang na alamin ang aming mga suki sa pamamagitan ng blog sa SteemIt kaya siguraduhing suriing ito una para sa mga balita tunkol dito.

Hindi ma-access ang sariling Steem account

Pakitingnan ang aming sekyon sa Steem account recovery.

Hindi ako maka log-in sa aking BlockTrades account.
Kung hindi mo ma i-log in ang iyong BlockTrades account pwede mo itong i-reset ang iyong password dito. Siguraduhing sinalimo ang info@blocktrades.uc sa iyong mga kontact, o ang password reset email ay maaring matanggal ng iyong spam filters.

Dagdagin nyo ba ang support sa itong coin?

Habang kami ay palaging naghahanap palawakin ang aming alok sa pag trade, sa pagdagdag ng suporta para sa bagong coin ay nangangailangan ng konsiderableng puhunan ng mga mapagkukunan. Kung mayroon kang gusto na ma ipadalang impormasyon sa isang partikular na cryptocurrency gusto rin namin makinig galing sayo, pero bilang patakaran kami ay hindi magpapahayag sa mga bagong listahan hanggang kami ay handa na para hindi gagawa ng garantiya.

Bakit sa Paghiling ng Awtorisasyon ay hindi tanggap?

Madalas ang hindi tinanggap na awtorisasyon ay maging dahil sa hindi na mabasang image, pagsumite ng dokyumento na hindi angkop, o pagkakaiba ng dokyumento o napadalang impormasyon. Pwede mo itong mahanap ng mga detalayo tungkol bakit ikaw ay hindi tanggap sa awtorisasyon sa ilalim ng iyong profile.

Kontakin kami

Kami ay mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng aming suporta o bilang isang user @blocktrades-help sa steem.chat. Karaniwang kami garantisadong rumesponda sa mahigit na 24-oras, o kaya sobra.

Kung ikaw ay may mga tanong tungkol sa tiyak na trade pagkatapos doon mayroong mga ilang piraso ng impormasyon na ikaw ay makabigay sa amin para hanapin ang transaksyon na mas mahusay. Kung kami ay hindi makahanap sa trade galing sa iyong sariling email, kinakailangan namin kahit na isa sa sumusunod:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *