Mga Steem Delegation

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English


Mga Steem Delegation

Ang mga Steem delegation ay mga pinalabas na Steem Power, na makaka apekto sa iyong resource credits at voting power. Pwede rin itong pa malaking tulong para sa gustong may maagang boost.

Larawan sa aming Serbisyo

Nagbebenta kami ng mga delegation sa tagal ng 90 na araw, at basta hindi lalabag sa aming mga patakaran at kondisyon kami ay garantisadong bibigay ng oras. Naiiba ito sa ibang sistema kung saan ang delegator ay pipiling kanselan ang iyong delegation kahit na ano mang oras, lalo na kung ang presyo sa Steem ay lalaki at ito ay makaka benepisyo sa kanila.

Pagkatapos ng pagbili nito, may matatanggap ka na encrypted na mensahe galing sa @blocktrades patungo sa iyong Steem account na may impormasyon tunkol sa iyong delegation, kabilang na ang pagbago nito. Ang link sa pagbago nito ay ipapadalaha 1-2 na araw bago ang iyong delegation ay mawawala, pero kami ay gustong irekomenda na wag mag na mag hintay sa huling sandali.

Kung ikaw ay may naka rehistrong BlockTrades account, ang links nito ay bukod pa rito ay ma-email patungo sayo, o pwede ka mag log in sa iyong account kahit ano mang oras para makita ang katayuan.

Ang iyong delegation ay pwede mababago kung kailan ito ay aktibo, kahit sino man na may reneweal link, at ang tagal nito ay madagdagan pagkatapos ng iyong kasalukuyang delegation. Ang iyong renewal na preso ay maging kapareha parin, at aming sistema ay mag kalkyula kung gaano katagal ang iyong binili batay sa aming kasalukuyang mga presyo.

Walang mababalik sa naibayad

Gayundin katulad ng isang lease agreement kami ay mahigpit na hindi isasauli ang mga ibinayad na sa mga delegation. May maraming mga rason para dito, pero marahil dito pwede itong gamitin sa mga kababayan na magbakasakali sa mga trade habang ipilit ang aming negosyo upang ipalagay
peligro. Mula noon, kami ay walang mabuting paraan para suriin ito o para protektahan aming sarili sa mga atake sa kasamaang palad na ipatupad ang patakaran.

Kung pakiramdam ay kabilang ka sa mga na biktima sa kwalipikado mga pangyayari, kami ay mag anyaya nag mag hain ng suporta, pero nais naming ito may maging masmalinaw na mga kasong ito ay pagmasdan isat-isa at kung mayroon mang desisyon na magawa ay maging aming sariling pagpasya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *