Mga tungkulin sa BlockTrades website

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English


Mga tungkulin sa BlockTrades website

Paglaan ng Kaligtasan, Mabilisan, at magaan na Ginhawa

Ang website ay maaring gamitin sa mga user para mabilisang at siguradong makabili ng mga cryptocurrency na walang abala kinatawanarang naguugnay sa pagbili sa pamamagitan ng sentralisadong cryptocurrency na exchange. Hindi katulad ng ibang tradisyonal na exchange, hindi kinakailangang mananatili ng ano mang halaga o balanse sa aming site. Sa halip, pagpadala kahit anong halaga ng cryptocurrency gusto mong bilhin, at ipapadala namin sa iyong wallet na may kaparehong halaga ng cryptocurrency na iyong binili. Para aalagain ka sa ano mang posibleng malawa na maganap kung ikaw ay mag-hold ng iyong cryptocurrency sa isang exchange na madaling lusobin ng mga hacker.

Ang mga bilihin ay maaring magawa ng mabilisan (ang bilis ay dumedepende sa pinagbabatayan na kompirmasyon sa mga currency sa pagpalit) at mga malaking bilihin ay hindi maka apekto sa mga market na presyo sa paraan kung paano maglagay ng order sa isang sentralisadong exchange.

Paano namin ginawa ang pag Presyo sa mga Kombersyon

Ang aming market engine sinusuring ang ibang bayong karamihan ng mga market path sa ibabaw ng ibat-ibang numero at uri ng cryptocurrency exchange para hanapin ang saktong presyo para bilhin ang isang cryptocurrency galing sa isa pa. Halimbawa, kung gusto mo bumili ng BitShares ng Litecoin, aming sistema ay maghahanap sa ibang bayong mga market para hanapin ang sakto at posibleng presyo sa mismong oras at sa gusto mong kabuuan.

Tandaan na ang aming web site ay bumabanggit sa daynamikong pagbabago ng halaga sa lahat ng cryptocurrency kombersyon, pagnakaantala sa gitna ng iyong kota galing sa aming site at noong nagpapadala ka ng pera, may malaking pagkakataon sa pagkakaiba ng iyong presyong pagbili ng iyong order.

Tungkol sa BlockTrades na Kompanya, mga Produkto, at mga Serbisyo

BlockTrades International Ltd. ay nakarehistrong kompanya sa Cayman Islands.

At sa ka pagsamantala bilang isang market maker sa ibang bayong cryptocurrency sa pag paris ng mga market, ang BlockTrades ay nag aalok ng serbisyo para sa pagkonsulta at OEM software para mga negosyo na nag hahanap na makipagugnayan sa blockchain-based na teknolohiya kagaya ng karaniwang panggamit sa software development contractors (C++, SQL, at web based software development).

Aming OEM software ay nagbibigay ng mga API para sa makipag usap sa mga malalaking cryptocurrency exchange at mga transaksyon scanner para tuklasin ang mga transaksyong sikat na cryptocurrency network ka gaya ng Bitcoin, Litecoin, BitShares at marami pang iba. Ang website na ito ay naitayo galing dito na Software.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *