Pagpanukala ng Sistema ng Panukala sa mga manggagawa para sa Steem – Worker Proposal System

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Sa nakita kong mga kaganapan sa nakaraang linggo o sa loob ng komunidad ng Steem, ako ay kombinsido na kailangan na namin ng worker proposal system tulad ng umiral sa BitShares, ang dalawa ay para mapabilisan ang mga gawain at para desentralisadong pag buo sa Steem blockchain. Kahapon,…

Read more

Ang Testnet para sa Steem na Panukala ay live at pwede na para suriin

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Simula pa ang Proposal System ay maaring suriin sa command-line wallet Inilunsad namin ang unang testnet para gumawa at bumoto sa Steem prposals. Ngayon lang, para gumawa at bumoto sa mga proposal, ang mga testnet user ay dapat gumamit ng command-line ne bersyon sa wallet. Kami ay umaasa…

Read more

Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikataapat na Linggo

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Naitapos na ang unang buwan sa pagtrabaho sa (Steem Proposal System) at naniniwala kami na ito ay malapit na matapos. Ang progreso sa ngayong Linggo Naikompleto na namin ang mga tampok sa blockchain code nito at nagsimula na mag testing. Nahanap namin at naisayos ang mga konting bugs…

Read more

Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikatatlong Linggo

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Pinapatuloy naming ang aming trabaho ngayong linggo para sa sistema ng panukala ng steem para payagan ang mga Steemian para maka pag panukala ng trabaho na babayarin galing sa blockchain (kagaya ng panukala sa pagdagdag nga bagong mga tampok sa blockchain, kalakal at mag-advertise para sa Steem o…

Read more

Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikalawang Linggo

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Progreso sa pag uulat Nakompleto na namin ang pag disenyo at pagpapatupad sa bockchain code para sa Panukala ng Sistem sa Steem. Kami ay may mga operasyon para gumawa ng mga panukala, magboto nito, at tanggalin ito (kung ikaw ay tiyak na kancelin ang iyong panukala sa ano…

Read more

Prebista sa Sistema ng Panukala ng Steem sa isang web page ng steemit.com – Steem Proposal System

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Ang Progreso sa Update Para sa nakaraang mga linggo, kami ay nag tatrabaho sa bagong kalabasan sa user interface (UI) para sa Sistema ng Panula ng Steem o (Steem Proposal System – SPS). Kami rin ay gumagawa ng huling mga update sa blockchain level sa pag implement at…

Read more

Ang BlockTrades ay sumusuporta sa pagpadala ng bech32 Bitcoin at Litcoin na mga address

Bilang tugon sa mga demanda ng aming mga suki, kami ay gustong bilangin ang suporta sa pag papadala ng bagong bech32 address na format. Sa Bitcoin, ang mga address na ito ay nagsimula sa “bc1”, at kung sa Litecoin ay mag sisimula sa “ltc1”. Sa ilalim ng post ay isang halimbawa kung paano gamitin ang…

Read more

Bitcoin (BTC) at Bitcoin Cash (BCH), Legacy at Segwit na mga Address

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Cebuano at Ingles/English Bitcoin (BTC) at Bitcoin Cash (BCH), Legacy at Segwit na mga Address Ang Bitcoin at Bitcoin Cash na mga address ay nakakalito. Ito rin ay may kaparehong pangalan, pero noong simula pa sila ay galing sa kaparehong code at ang kanilang mga address ay hindi na…

Read more

Steem, SBD, at Steem Power

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English Steem, SBD, and Steem Power Ang Steem Blockchain ay ay natural na binubuo sa tatlong ibat-ibang mga coin: Steem, Steem-backed Dollars (SBD) at Steem Power (SP). Steem at SBD ay mga likidong cryptocurrency na maaring ma trade sa aming serbisyo o ipadala ito sa ano…

Read more

Mga Steem Delegation

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English Mga Steem Delegation Ang mga Steem delegation ay mga pinalabas na Steem Power, na makaka apekto sa iyong resource credits at voting power. Pwede rin itong pa malaking tulong para sa gustong may maagang boost. Larawan sa aming Serbisyo Nagbebenta kami ng mga delegation sa…

Read more