Prebista sa Sistema ng Panukala ng Steem sa isang web page ng steemit.com – Steem Proposal System

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Ang Progreso sa Update Para sa nakaraang mga linggo, kami ay nag tatrabaho sa bagong kalabasan sa user interface (UI) para sa Sistema ng Panula ng Steem o (Steem Proposal System – SPS). Kami rin ay gumagawa ng huling mga update sa blockchain level sa pag implement at…

Read more