Ang Testnet para sa Steem na Panukala ay live at pwede na para suriin

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Simula pa ang Proposal System ay maaring suriin sa command-line wallet Inilunsad namin ang unang testnet para gumawa at bumoto sa Steem prposals. Ngayon lang, para gumawa at bumoto sa mga proposal, ang mga testnet user ay dapat gumamit ng command-line ne bersyon sa wallet. Kami ay umaasa…

Read more

Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikatatlong Linggo

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Pinapatuloy naming ang aming trabaho ngayong linggo para sa sistema ng panukala ng steem para payagan ang mga Steemian para maka pag panukala ng trabaho na babayarin galing sa blockchain (kagaya ng panukala sa pagdagdag nga bagong mga tampok sa blockchain, kalakal at mag-advertise para sa Steem o…

Read more

Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikalawang Linggo

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Progreso sa pag uulat Nakompleto na namin ang pag disenyo at pagpapatupad sa bockchain code para sa Panukala ng Sistem sa Steem. Kami ay may mga operasyon para gumawa ng mga panukala, magboto nito, at tanggalin ito (kung ikaw ay tiyak na kancelin ang iyong panukala sa ano…

Read more

Prebista sa Sistema ng Panukala ng Steem sa isang web page ng steemit.com – Steem Proposal System

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English Ang Progreso sa Update Para sa nakaraang mga linggo, kami ay nag tatrabaho sa bagong kalabasan sa user interface (UI) para sa Sistema ng Panula ng Steem o (Steem Proposal System – SPS). Kami rin ay gumagawa ng huling mga update sa blockchain level sa pag implement at…

Read more

Ang BlockTrades ay sumusuporta sa pagpadala ng bech32 Bitcoin at Litcoin na mga address

Bilang tugon sa mga demanda ng aming mga suki, kami ay gustong bilangin ang suporta sa pag papadala ng bagong bech32 address na format. Sa Bitcoin, ang mga address na ito ay nagsimula sa “bc1”, at kung sa Litecoin ay mag sisimula sa “ltc1”. Sa ilalim ng post ay isang halimbawa kung paano gamitin ang…

Read more

Ang Pagbawi sa iyong Steem Account

Ang Artikulong ito ay Mahahapan sa Cebuano o Ingles/English Pagbawi ng iyong Steem Account Sa ayos para matulungan ka sa nawawala o nanakaw na Steem account ay dapat ka mayroong email address na nakarehistro sa aming serbisyo o kami ay hindi makakatulong sa iyo. Ilagay ng malinaw: habang kami ay pwedeng makapag-trade sa hindi naka…

Read more

BlockTrades Translation Report – Filipino

CC The purpose of this post is to give the Client a simple Archived post and also for the translator to keep track of his/her translated articles. List of Translated Post Paano Bumili ng sariling Steem Account gamit ang BlockTrades Paano Gamiting ang BlockTrades upang makipag exchange ng mga Cryptocurrency Pagrehistro ng iyong Email gamit…

Read more

Glosaryo – BlockTrades

Ang artikulong ito ay mahahanap rin sa Cebuano at Ingles/English Glosaryo Ang patnubay nito ay para sa ibang termino na karaniwang ginamit kung saan bumabanggit sa ma aspeto galingg sa aming serbisyo at mga blockchain sa pangkalahatan. Awtorisasyon Ang Awtorisasyon, kasama sa isang naka-rehistrong Blocktrades account, ay pwede mo ng dagdagan iyong araw-arawng limitasyon sa…

Read more