Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikataapat na Linggo

Ang artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English

Naitapos na ang unang buwan sa pagtrabaho sa (Steem Proposal System) at naniniwala kami na ito ay malapit na matapos.

Ang progreso sa ngayong Linggo

Naikompleto na namin ang mga tampok sa blockchain code nito at nagsimula na mag testing. Nahanap namin at naisayos ang mga konting bugs habang nag test sa bagong mga operasyon nauugnay sa steem proposals. Kami ay ipinatupad ang kinakailangang pagbabago sa steem-python at steem-js na mga library (gamit ang ikatatlong-party para makigugnayan sa Steem blockchain software) at sumulat ng pagbabalik na pagsusulit para patunayan ang bagong tampok na aming dinagdagan.

Meron kaming mga kaunlaran sa tinman na software para gamitin sa pag susulit ng Steem, kabilang na ang mga sumusuportang mga akawnt filtering sa panahon na mag import ng data galing sa umiiral na steem blockchain para limitado ang halaga ng data sa bersyon ng blockchain. Ito ay pwede maka gawa ng publikong testnet na hindi magpataw sa kahit ano mang hardware na mga kailangan sa mga kasali na tumatakbo ng nodes sa testnet.

Para sa teknikong hilig, sa baba mayroon link sa github repo na may ideya sa trabaho na aming natapos sa huling buwan:

https://github.com/blocktradesdevs/steem/pulse/monthly

Kami ay nag buo ng proposal code nitong mga branch:
https://github.com/blocktradesdevs/steem/tree/sps-develop
https://github.com/blocktradesdevs/steem-python/tree/sps_support
https://github.com/blocktradesdevs/steem-js/tree/sps-develop2

Publikong testnet ay magaganap sa madaling panahon

Kami ay nag plano na magsimula sa public testnet ngayong Lunes. Una, ang public testnet ay maging datidating interes sa mga Steem witness at mga web portal sa Steem blockchain. Ang testnet ay mangyaring payagan ang mga witness para tingnan ang proposal system na gumagana at makigugnay nito via galing sa kanilang command-lin wallet. Ang web portal kapaerho ng condenser (kagaya ng steemit.com), busy.org, esteem, partiko, itbp. Ay pwedeng mag buo ng mga pahina para gumawa at bumoto sa mga proposal sa kanilang sariling interface.

Kapag ang mga portal ay naitapos na sa mga pahina, mayroon pa rin mga beta na bersyon nito sa mga portal na magagamit kung saan ang mga ordinaryong user ay suriin ang proposal system.

Umaasa kami na ito ay magagwa ng isang tao sa isang linggo o kaunti lang nito para sa karamihan ng mga portal para ipatupad ang kanilang mga interface sa bagong proposal system kung sila tapos na bumuto sa kanilang witness, bilang sila ay pwede maka gamit ulit ng maraming code sa mga proposal.

Sa maliit na bagay, Sa tingin ko ang proposal system ay kailangan ng suporta sa interface kahit sa https://steemit.com bago kami ay pagnilayan ang hardfork sa blockchain para sa bagong bersyon ng proposal, tulad nito ay maging importante na lahat ng mga stakeholder ay mangyaring sasali sa pagbuto nito kung saan ang proposal system ay maging pinagana na.

Susunod na Hakbang

Ang aming progerso sa ngayon ay nasa linya ng aming paunang oras tumatayang (1-2 na buwan). At pagkatapos ng unang buwang, kami ay ganap na bumuo ng proposal system at kami ay matatag na gawin ang testing phase.

Sunod, kami ay dapat mag takbo ng testnet sa konting mga linggo para payagan ang mga portal para ibuo ang kanilang steem proposal na interface. Kami ay nakipag-ugnay sa mga witness kung kinakailangan para tulungan sila sa kanilang sariling test para sa bagong proposal system.

Pagkatapos sa pag takbo nito ang testnet ay mahabang sigurduhing ang bagong code ay matatag at ang mga malaking portal ay may pagkakataon na mag dagdag ng suporta sa bagong proposal system, kami ay mag tag sa bagong huling pag release ng code na pwede gamitin sa mga witness para takbohin ang bagong mainnet.

Kumusta Kami?

Dahil naitapos na namin ang unang buwan ng aming trabaho, si Ned ay nagtanong para suriin ang komunidad kung ano ang kanilang gusto at pakiramdam sa aming progreso sa ngayon at kung may kahit ano mang malaking pag-aalala tunkol nito. Mangyaring mag lagay ng komento kung may opinyon ka man o kahit ano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *