Update sa Sistema ng Panukala ng Steem/Steem.DAO: Ikatatlong Linggo

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English


Pinapatuloy naming ang aming trabaho ngayong linggo para sa sistema ng panukala ng steem para payagan ang mga Steemian para maka pag panukala ng trabaho na babayarin galing sa blockchain (kagaya ng panukala sa pagdagdag nga bagong mga tampok sa blockchain, kalakal at mag-advertise
para sa Steem o pwede rin mga kawanggawa). Para sa ibang detalye tunkol pa nito, tingnan ang mga tunkulin sa Sistema ng Panukala ng Steem o (SPS/Steem Proposal System).

https://steemit.com/blocktrades/@blocktrades/proposing-a-worker-proposal-system-for-steem.

Progress Report

Sa loob ng blockchain code, dinagdag namin ang “hardforking” na code para isali ang transisyon sa bagong bersyon ng blockchain code na sumusuporta sa bagong uri ng operason (kagaya ng paggawa ng panukala, pagboto sa panukala, atbp).

Ngayong Linggo, lumipat kami sa testing phase para sa (SPS/ Steem Proposal System). Sinimulan namin ang pribadong testnet at gumamit ng tinman test na sistem para isasaloob ang mga kasong pagsusuri nito sa mga testnet. Kailangan namin itong ayusin sa tinman kasama na ang pagkuha ng opersasyonal para sa kasalukuyang bersyon ng steemd (ang blockchain na software). Inayos na rin namin ang pagsama sa paunang SBD na palitan sa blockchain startup na oras (sa pag aayos ng kasong ito ay mahahanap sa: https://github.com/steemit/steem/issues/1803 )

Sa kaparehon oras, sinumulan na rin namin ang mag trabaho sa pag-update ng steem-js at mga library ng python (ito ang mga library na ginamit sa javascript at mga python na aplikasyon para makipag-usap sa blockchain).

Next Steps

In the next week, we’ll be continuing with the update of the API libraries and fixing any bugs we find, and if we’re lucky and no unexpected roadblocks pop up, we will have a working system for a public testnet by the end of next week.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *